Läs de första 48 sidorna av
Van Goghs Öga

vgo


Läs de första 32 sidorna av
 
Den Tibetanske Munkens Skratt

tibetanske

iProvläsning kräver Acrobat Reader. Hämta här 

acrobatKonsten att studera utställningar

Författad av S. A. Andrée

”Det är ett ganska roande experiment att taga fatt på en person, som besökt en utställning och ansätta honom med frågorandre om det, som han derstedes har sett och inhemtat. I nio fall av tio skall hans ansigte förråda en lustig blandning af nöje och tvekan/…/Han börjar ock alltid sitt tal med en redogörelse för de stora och i ögonen fallande utställningsföremål som särskilt omnämnts i pressen, och bekräftar, att dessa föremål verkligen funnos att se. Ty han har sett dem.

När han konstaterat det... börjar plötsligt ett nytt kapitel, deri han dels redogör för, hurudant vädret var och dels omtalar, hvar han bodde och vad resan kostade./.../ När han hunnit till denna punkt af sin framställning kan man spåra en skymt af oro i hans ansigte.

Vid fotsatt utfrågning rodnar han och blir nervös, visar tydliga tecken till vantrefnad och måste slutligen afgifva den förudmjukande bekännelsen, att han visserligen sett utställningen, men verkligen icke har mycken reda på hela saken. Sammanlägger man alla upplysningar han lemnat, så finner man oftast, att det enda nya som han meddelat, rörde hotellpriser och beskrifningar av utsigten. Om utställningen har han ingen klar föreställning, den står för honom som en dimbild, oklar till sina huvuddrag, såväl som till sina detaljer.”

Vill du läsa hela Konsten att Studera Utställningar?

Beställ vårt nyhetsbrev och i retur får du en PDF-fil med S. A. Andrées instruktiva handledning!
Vänligen skriv "Nyhetsbrev" i meddelanderutan
Nyhetbrevet utkommer oregebundet och högst en gång per månad.
Nyhetsbrev